Att
leva
med
trä

Att leva med trä

Uppväxta mitt i barrskogsbältet med genrationer av skogsförvaltare och träförädlare - det är klart att det blir en livsstil. Precis som det är att bo i Lappland. Det är på ett speciellt sätt. Konstigt för vissa, spännande för andra och okänt för några. Unikt för oss. Och samtidigt ett liv som vi lever varje dag. Här vill vi förmedla lite av känslan att leva med trä. I Lappland och övriga delar av vår värld. Basecos värld.