Inspiration

Hos Arkitekten

När husen på Kronanbacken i Luleå skulle byggas var anpassningen till platsen och närheten till naturen förutsättningen för hela projektet. Den omgivande skogen och en enkel, avslappnad livsstil nära naturen har legat som grund för utformningen. Material på väggar, golv och tak har noga utvärderats utifrån hållbarhet, boendemiljö och kostnad. Här är skogen alltid närvarande inte minst i valet av Furu Modern Vit.

KRONANBACKEN Luleå
Arkitekt: Nordmark & Nordmark arkitekter
Byggherre: Eljest
Foto: Jonas Westling