Offentliga
miljöer

Nudie Jeans

Golv för offentlig miljö

Tack vare ett gott samarbete med många arkitekter och entreprenörer har vi fått förtroendet av att leverera vårt golv till ett stort antal kulturbyggnader runt om i landet och utomlands, som t ex: