Golvläggning

På vår fabrik torkas träet till en fuktighet på cirka 8 % som är vad vi i branschen kallar för ”möbeltorrt”. Detta för att golvet ska röra sig så lite som möjligt efter inläggning. Man får inte glömma bort att trä är ett levande material som anpassar sig efter omgivande luftfuktighet. Krympning eller svällning måste man räkna med beroende på vilken luftfuktighet som råder där golvet läggs. Bäst miljö för massiva trägolv är när luftfuktigheten är 30–60 %.

Monteringsanvisningar

Vi rekommenderar skruvning där det är möjligt. Detta för att varje bräda ska få röra sig individuellt, samtidigt som det också är den enklaste läggningsmetoden. Under den torrare perioden av året kan det uppstå små krympspringor mellan brädorna. Det går också bra att lägga ett golv från Baseco i kombination med golvvärme.

Våra massiva går även bra att skruva i betong om man väljer 20, 25 eller 30mm tjocklek.

Massiva ek- och askgolv kan ej monteras flytande, där rekommenderar vi nedlimning där skruvning ej är möjligt.

Undvik att tejpa direkt mot golvet då vidhäftningen på tejpen kan skada ytbehandlingen.